Altınbeşik Mağarası

Kuruluşu: 1994 ( Jeolog Temuçin Aygen tarafından 1966 yılında keşfedilmiştir. *)

Alanı: 1.156 hektar

Konumu: Antalya İli, İbradı ilçesine 7 km uzaklıktaki Ürünlü köyünün yaklaşık 5 km güneydoğusunda, derin ve sarp Manavgat Vadisi’nin batı yamacında yer almaktadır.

Ulaşım: Antalya – İbradı – Ürünlü köyü yolu ile gidilip, Ürünlü köyünden Altınbeşik Mağarası’na ulaşılabilmektedir.

Kaynak Değerleri: Türkiye’nin en büyük Dünyanın 3. büyük yer altı gölüne sahiptir. Yatay ve kısmen aktif bir mağara sistemi olan Altınbeşik Mağarası adını üst kısımda yer alan Altınbeşik Tepesi’nden almaktadır. Toroslar’ın bu bölgesi hem jeolojik hem de jeomorfolojik yönden çok karışık bir yapıya sahiptir. Tersiyer ortalarında meydana gelen şiddetli kıvrımları, bu dönemin sonunda şiddetli dikey yükselmeler izlemiştir. Jeolojik bindirmeler, büyük kırıklar ve derin kazılmış vadiler bu hareketli jeolojik geçmişin sonucudur.

Altınbeşik Mağarası üst kretase yaşlı kireçtaşları içinde kırıklar üzerinde oluşmuştur. Mağara üst üste 3 seviyede gelişmiştir. En alt ve orta seviye yağışlı mevsimlerde aktif, en üst seviye ise devamlı kurudur.

Altınbeşik Mağarası daha kuzeyde bulunan Eynif Polye’sinin ve civarındaki bir dizi daha küçük polyelerin yer altına intikal eden sularının toplanarak tahliye edildiği bir ana yeraltı deresi görevini görmektedir. Güz aylarında mağara içinde çok miktarda durgun göletler vardır. Mağara içindeki kum ve çakıl birikintilerinden, kayalar üzerindeki akıntı oyuklarından bahar aylarında orta ve alt seviyeden debisi kuvvetli yeraltı derelerinin aktığı anlaşılmaktadır.

Altınbeşik Mağarası’nın aktivitesini tamamen yitirmiş olan üst seviyesinde, tabanda kaya blokları dikkati çeker, bunların yanında dikit ve sarkıt oluşumları da vardır. Orta seviyenin tabanı daha çok dere yatakları özelliğini taşır. Burada kaya blokları geniş yerler kaplar, yer yer kum ve çakıl depoları ile traverten oluşumları görülür. Mağaranın girişinden itibaren ilk 200 m mağaranın alt seviyesini oluşturur ve burası devamlı su altındadır.

Alt seviyenin bitiminde 40 m’lik dik bir çıkış vardır. Bu çıkış ve bitişik duvarlar beyaz renkli kalın travertenlerle kaplıdır. Mağaranın en güzel bölümünü burası oluşturmaktadır.

Ayrıca, Altınbeşik Mağarası’nın çevresindeki zengin flora ile karst topografyasının vahşi güzelliği milli parkın peyzaj değerlerini oluşturmaktadır.

Kaynak:
http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/milliparklar/altinbesikmagarasimilliparki.aspx?sflang=tr
http://ibradi.meb.gov.tr/www/ibradi-tarihi/icerik/8