Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Ltd. Şti. (“ANSET”) olarak siz internet sitesi ziyaretçilerine ait kişisel verileri, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlemekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da Kanun’da belirtilen istisnalara veya verdiğiniz açık rızanıza istinaden, ANSET tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır. 

Kişisel verilerinizin ANSET tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurt içinde bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarım Durumu ve Amacı
  • Kimlik Bilgisi

(Ad-soyad)

  • İletişim Bilgisi

(E-posta)

  • Diğer Bilgiler

(Konu, Mesaj Bilgisi)

  • İletişim formlarının kayıt altına alınması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması
Aktarım bulunmamaktadır.

 

ANSET, yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. 

 

ÇEREZLER

İnternet sitesine erişimiz esnasında tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Eğer kullanılmakta olduğunuz tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirebilirsiniz.

  • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
  • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
  • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
  • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
  • Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:
Uygulama Web Adresi
Adobe Analytics http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html 
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr 
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr 
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi 
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

 

İlgili kişi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan ANSET’e başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Kanun’da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veya www.anset.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz başvuru formunda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ANSET’e ulaştırabilirsiniz. İlgili kişi veya yasal temsilcisinden ANSET’e iletilen ve yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir. 

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.